• Zásady ochrany osobních údajů

Vítejte v našem obchodě na stránce ľúbivé.cz! Vážíme si soukromí našich zákazníků (dále jen „zákazník“, „vy“, „vás“ nebo „váš“). Účelem těchto zásad ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů“) je informovat vás o našich postupech týkajících se shromažďování a používání vašich údajů, které s námi budete sdílet prostřednictvím naší webové stránky https://lubive.sk/ (dále jen „Webová stránka“). Prosím, přečtěte si pozorně tyto Zásady ochrany osobních údajů!

A) Tyto Zásady ochrany osobních údajů byly naposledy upraveny 1.6. 2024. Čas od času budeme Zásady ochrany osobních údajů měnit (zejména s ohledem na změny právních předpisů). O všech podstatných změnách Zásad ochrany osobních údajů vás však budeme informovat. Aktuální verzi je vždy možné nalézt na naší webové stránce.

B) Vaše osobní údaje zpracováváme s náležitou péčí v souladu se všemi příslušnými právními předpisy, včetně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o zpracování osobních údajů“).    

C) Zásady ochrany osobních údajů se vztahují výlučně na zpracování osobních údajů, které nám poskytnete v souvislosti s nákupem zboží (např. kabelek, batohů a tašek) prostřednictvím našeho e-shopu dostupného na Webové stránce. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se nezabývají praktikami ochrany osobních údajů jiných třetích stran, a proto za ně neneseme odpovědnost.

D) Vědomě nezpracováváme ani nepožadujeme informace od osob mladších 15 let. Údaje, o kterých se dozvíme, že byly poskytnuty osobou mladší 15 let bez souhlasu rodičů nebo zákonných zástupců, vymažeme.

E) Chcete-li se dozvědět více o zpracování a ochraně vašich osobních údajů, nebo máte jakékoli další dotazy, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese info@lubive.sk

 1. Kdo zpracovává vaše osobní údaje?

1.1 Vaše osobní údaje zpracovává: ľúbivé s.r.o., s místem podnikání Ulice Vajanského 6717/8, 917 01 Trnava, IČO: 56009127, DIČ: 2122161063, IČ DPH: SK2122161063, e-mail: info@lubive.sk, telefonický kontakt: +421 904 832 148, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Trnava, oddíl s.r.o., vložka č. 55897/T (dále jen „provozovatel“, „my“, „nás“ nebo „náš“).

2. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Můžeme o vás sbírat následující druhy informací:

2.1. Osobní údaje

Prostřednictvím webové stránky můžeme za účelem vytvoření objednávky sbírat a zpracovávat osobní údaje, a to zejména vaše křestní jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, adresu pro doručení, případně název a sídlo společnosti (pokud si zvolíte fakturaci na firmu), jakož i číslo bankovního účtu, které je v případě přímé platby na bankovní účet spárováno s vaší objednávkou. Provozovatel zpracovává osobní údaje pouze v minimálním rozsahu potřebném k naplnění účelu zpracování podle bodu 3 těchto Zásad ochrany osobních údajů. Za správnost a aktuálnost poskytnutých osobních údajů odpovídá zákazník.

2.2. Technické informace

My a/nebo naši externí poskytovatelé služeb (např. poskytovatelé platebních a hostingových služeb, jakož i služeb Google Analytics, Google AdWords, Mailchimp, Facebook, Glami) mohou shromažďovat technické údaje při návštěvě nebo interakci s naší webovou stránkou. Technické údaje mohou zahrnovat například URL webových stránek, které jste navštívili před návštěvou naší webové stránky, čas a datum návštěv uživatelů, zvyklosti během prohlížení stránek, IP adresu, název prohlížeče, typ počítače nebo zařízení, přes které přistupujete k webové stránce, čas strávený na webové stránce a další podobné technické informace (metriky). V omezeném počtu případů lze použít technická data a identifikovat vás díky nim jako jednotlivce, čímž se z nich stanou osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, technické informace však nikdy nepoužíváme k vaší identifikaci jako jednotlivce.

2.3. Cookies

2.3.1 Co jsou cookies?

a) Aby naše Webová stránka fungovala správně, někdy do vašeho zařízení ukládáme malé datové soubory zvané cookies nebo jiné podobné technologie.

b) Cookie je malý textový soubor, který webová stránka ukládá do vašeho zařízení při její návštěvě. Dočasné soubory cookies (session based cookies) jsou uloženy jen při otevřeném prohlížeči a několik minut po zavření prohlížeče se automaticky odstraní. Pomáhají základním funkcím obchodu. Permanentní soubory cookies (permanent cookies) vydrží několik dní až měsíců, dokud je vy nebo váš prohlížeč neodstraní nebo dokud nevyprší jejich platnost. Usnadňují nastavení obchodu, když se vrátíte, pomáhají s přihlášením nebo s připomenutím nabídky webové stránky v reklamních plochách jiných stránek.

2.3.2   Jaké používáme cookies?

a) Používame vlastní funkční soubory cookies, které jsou nezbytné pro fungování Webové stránky, pomáhají jí lépe fungovat a uživatelé tak díky nim mají lepší zážitek z jejího používání. Bez nich vám může mizet obsah košíku nebo nebude možné zůstat přihlášený.

b) Používáme permanentní analytické soubory cookies třetích stran (například Google Analytics & Google AdWords, Facebook Pixel), které nám umožňují například rozpoznat a spočítat počet uživatelů a vidět, jak se chovají při používání naší webové stránky, díky čemu umíme zlepšovat její funkcionalitu, aby s ní byli uživatelé spokojenější.

c) Můžeme používat také permanentní marketingové cookies třetích stran, konkrétně Glami.sk, Facebook Pixel, Google Analytics & Google AdWords, které umožňují jednoznačnou identifikaci vašeho prohlížeče a internetového zařízení, díky čemuž dokážou naši poskytovatelé služeb zjistit, jaké věci vás zajímají a následně na vás cílit specializovaný obsah. Tyto cookies umožňují některým společnostem zacílit na vás také reklamu na jiných stránkách.

2.3.3    Jak nastavit cookies?

a) Při první návštěvě webové stránky vás informujeme o používání cookies, a případně také vyžádáme souhlas s použitím cookies. Soubory cookies nebudou použity pro žádné jiné účely než ty, které jsou uvedeny výše.

b) Jak bylo zmíněno výše, tak v některých případech můžeme použít cookies třetích     stran (poskytovatelů služeb). Seznam takových třetích stran, s nimiž se setkáte při používání naší webové stránky, je uveden dále. Za stránky třetích stran a jejich praktiky ochrany osobních údajů neneseme odpovědnost. Tyto společnosti shromažďují a zpracovávají tyto informace na základě jejich zásad ochrany osobních údajů.

3. Jaké jsou účely a právní základy pro zpracování vašich osobních údajů?          

3.1. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

3.1.1. Zákaznická administrativa a plnění smlouvy, která mezi námi existuje v důsledku vašeho rozhodnutí vytvořit objednávku a zakoupit si zboží prostřednictvím Webové stránky 

a) vaše údaje zpracováváme proto, abychom vám mohli poskytnout naše služby, resp. zboží, což může zahrnovat zpracování osobních údajů, které je nezbytné například pro následující činnosti:

 • vytvoření, vybavení a informování o stavu vaší objednávky uskutečněné prostřednictvím Webové stránky,
 • vyřizování vašich případných otázek ve vztahu ke službě nebo zboží objednanému na Webové stránce, včetně reklamace zboží,
 • evidence zákazníků a objednávek,
 • informování vás o změnách v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a v našich všeobecných obchodních podmínkách. 
b) Za tímto účelem zpracováváme následující osobní údaje, které jste nám dobrovolně poskytli: vaše křestní jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, adresu pro doručení zboží a vaše fakturační údaje.
c) Právní základ pro takové zpracování: plnenie zmluvy v súlade s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

3.1.2 Direct marketing a rozvoj vztahů se zákazníky

a) Vaše data zpracováváme proto, abychom vám umožnili rozvíjet stávající vztahy s našimi zákazníky. Tento účel zahrnuje zejména následující činnosti:

 • komunikace se zákazníkem a rozvoj vztahů se zákazníkem.

b) Za tímto účelem zpracováváme následující osobní údaje, které jste nám dobrovolně poskytli: vaše křestní jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, adresu pro doručení zboží a vaše fakturační údaje.

c) Právní základ pro takové zpracování: oprávněný zájem v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3.1.3. Marketingové aktivity a informování zájemců o novinkách a slevách na naše zboží a služby prostřednictvím newsletteru

a) Vaše údaje zpracováváme proto, abychom vás mohli informovat o našem zboží a novinkách či slevách, které jsme pro vás přichystali na webové stránce. Tento účel zahrnuje zejména následující činnosti:

 • vedení věrnostního programu, marketingových kampaní a organizování soutěží,
 • zasílání informací ohledně našeho zboží a služeb nebo spuštění speciálních akcí (slev), předprodeje našeho zboží, jakož i o jiných službách s tím spojených.

b) Za tímto účelem zpracováváme následující osobní údaje, které jste nám dobrovolně   poskytli: e-mailovou adresu a rok narození.

c) Právní základ pro takové zpracování: váš souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

d) Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas poskytnutý za tímto účelem zasláním e-mailu na adresu: info@lubive.sk. Odvolání souhlasu je účinné dnem jeho doručení provozovateli.

3.1.4. Řešení sporů, stížností a jiných podnětů

a) Vaše údaje zpracováváme za účelem řešení sporů, stížností a jiných podnětů     zákazníků.          

b) Za tímto účelem zpracováváme následující osobní údaje, které jste nám dobrovolně poskytli při vytvoření objednávky: vaše křestní jméno, příjmení, adresu případně další kontaktní údaje, jakož i okolnosti daného případu (tj. sporu, stížnosti nebo podnětu), kterým se zabýváme.

c) Právní základ pro takové zpracování: splnění zákonné povinnosti v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

3.1.5. Dodržování daňových, účetních a jiných právních předpisů

a) Vaše údaje zpracováváme za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů (např. daňové a účetní předpisy spojené s finančními plněními).

b) Za tímto účelem zpracováváme následující osobní údaje, které jste nám dobrovolně poskytli: vaše křestní jméno, příjmení, adresu případně další údaje, které jsme povinni zpracovávat ve smyslu zákona.

c) Právní základ pro takové zpracování: splnění zákonné povinnosti v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

4. Kdo jsou příjemci vašich osobních dat?

4.1. Provozovatel nesdílí vaše osobní údaje s žádnými neoprávněnými třetími osobami (příjemci), s výjimkou případů, kdy nastane jedna z následujících okolností:

4.1.1   Sdílení je nezbytné pro řádný chod webové stránky a vyřízení objednávky zákazníka

a) V případě, že naši externí spolupracovníci (zprostředkovatelé) potřebují přístup k vašim osobním údajům za účelem poskytnutí služeb nezbytných ke zpracování a vyřízení vaší objednávky (např. zaplacení a doručování objednaného zboží, zastupování ve sporu, zajišťování marketingových kampaní), přijali jsme přiměřené technické, smluvní a organizační opatření tak, abychom zajistili, že jsou vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s právními předpisy.

b) Níže uvádíme seznam našich zprostředkovatelů:

 • Společnosti pověřené vedením daňově-účetní agendy, auditoři, právníci,
 • Provozovatelé podpůrných procesů pro automatizované zpracování osobních údajů   (server, cloud, platební brána, jiný specifický software atd.),
 • Kurýři nebo doručovatelské společnosti, které vám doručují naše zboží,
 • Provozovatel marketingového softwaru (Mailchimp),
 • Provozovatelé nástrojů zaznamenávajících analytiku webové stránky (např. Facebook   Ireland Ltd. (Facebook Pixel), Google LLC (Google Analytics & Adwords) nebo Glami (Glami.sk/Glami.cz).

4.1.2. Sdílení je nezbytné ze zákonných důvodů

a) Vaše osobní údaje můžeme sdílet s jinými příjemci, pokud máme v dobré víře za to, že přístup k vašim osobním údajům a jejich použití je přiměřeně nutné: (i) ke splnění povinností plynoucích z právních předpisů a/nebo soudních rozhodnutí, (ii) k odhalování nebo předcházení podvodů, bezpečnostních nebo technických problémů, (iii) k ochraně našich zájmů, majetku nebo bezpečnosti nebo ochraně zájmů, majetku nebo bezpečnosti našich uživatelů nebo veřejnosti, avšak pouze tehdy, je-li to v souladu s právními předpisy.

5. Používá se automatizované individuální rozhodování a profilování?

5.1. Při zpracování vašich osobních údajů nevyužíváme profilování nebo automatizované individuální rozhodování a každé rozhodnutí týkající se vyřízení vaší objednávky zboží je kontrolováno a řízeno pověřenou (oprávněnou) osobou.

6. Přenášíme vaše osobní údaje do zemí mimo EU/EPH?

6.1. Ne, provozovatel nepřenáší primárně vaše osobní údaje mimo země Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru (EHP). V případě, že provozovatel spolupracuje s externím spolupracovníkem (zprostředkovatelem), který se nachází mimo dané území EHP (a dochází tak k přeshraničnímu přenosu osobních údajů), může provozovatel přenášet vaše osobní údaje výlučně do zemí, které jsou považovány za země s odpovídající úrovní ochrany osobních údajů v souladu s rozhodnutím Evropské komise, nebo ve kterých jsou zavedena odpovídající ochranná opatření na ochranu vašich osobních údajů (např. standardní smluvní doložky nebo závazná vnitřní pravidla společnosti). Bez ohledu na zemi, ve které jsou vaše osobní údaje zpracovávány, přijal provozovatel přiměřená technická a organizační opatření, aby zajistil vysokou úroveň ochrany vašich údajů.

7. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

7.1. Vaše osobní údaje uchováváme pouze pokud je to právně dovoleno a nutné pro účely, pro které byly shromážděny. Kromě případu, kdy je vymazání vašich údajů v rozporu s právními předpisy nebo je potřebujeme v souladu s našimi legitimními obchodními zájmy, budou vaše údaje z našich úložišť a systémů vymazány nejpozději do pěti (5) let od ukončení naší spolupráce (tj. od vaší poslední objednávky). Uvedené neplatí v případě, že jsme povinni zpracovávat vaše osobní údaje i po delší dobu, např. v případě přetrvávajícího soudního sporu.

8. Jaká jsou vaše práva?

8.1. Právo na přístup 

Zákazníkům nabízíme přístup k jejich osobním údajům, které zpracováváme. To znamená, že nás můžete kontaktovat a vyžádat si od nás potvrzení, zda se vaše osobní údaje zpracovávají nebo ne, a pokud ano, máte právo požádat o přístup k vašim údajům, které vám poskytneme formou tzv. „registru“ (zejména uvedeme účel, kategorii osobních údajů, kategorii příjemců osobních údajů, dobu uchovávání nebo kritéria pro stanovení doby uchovávání).

8.2. Právo na opravu 

Jako zákazník máte právo na opravu vašich nesprávně uvedených osobních údajů.

8.3. Právo na vymazání 

Jako zákazník nás můžete požádat o vymazání osobních údajů z našich systémů. Takové žádosti o vymazání budeme akceptovat, pokud nebudeme mít jiné zákonné povinnosti vaše osobní údaje nevymazat. O důvodech případného nevymazání vás budeme informovat.

8.4. Právo na omezení zpracování 

Jako zákazník nás můžete požádat, abychom omezili určité zpracování vašich osobních údajů. Pokud omezíme určité zpracování vašich osobních údajů, může to vést k omezením při používání Webové stránky.

8.5. Právo na přenosnost údajů 

Jako zákazník máte také právo obdržet vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu za účelem přenosu osobních údajů jinému provozovateli.

8.6. Jak uplatnit svá práva

Svá práva uvedená výše můžete uplatnit bezplatně, písemně zasláním e-mailu na info@lubive.sk. Je možné, že budeme požadovat potvrzení vaší identity v závislosti na vaší žádosti.

9. Mohu si stěžovat na způsob zpracování osobních údajů? 

9.1. Ano, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů provozovatelem není v souladu s příslušnými právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů (např. GDPR nebo/a Zákonem o zpracování osobních údajů), můžete podat na provozovatele stížnost na příslušný dozorový orgán na ochranu údajů (Úřad na ochranu osobních údajů ČR).

10. Jsou vaše údaje v bezpečí?

10.1. Ano, samozřejmě. Vaše spokojenost s našimi výrobky a bezpečnost vašich údajů jsou pro nás stejně důležité. Přijímáme všechna nezbytná bezpečnostní (technická a organizační) opatření, abychom nás i vás chránili před neoprávněným přístupem nebo neoprávněnou změnou, zveřejněním nebo zničením osobních údajů, které zpracováváme. Opatření zahrnují případné šifrování, brány firewall, zabezpečená zařízení a systémy přístupových práv, pravidelná školení našich zaměstnanců, uzavírání dohod o zachování mlčenlivosti, jakož i smluv o zpracování osobních údajů. Pokud by navzdory přijatým bezpečnostním opatřením došlo k narušení bezpečnosti, které budou mít pravděpodobně negativní dopad na vaše soukromí, budeme vás o narušení neprodleně informovat. Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat na info@lubive.sk.